wz

Mapy měst a lokace jejich městských teleportačních bran: Facesety Trammel a Felucca

 

Ultima Online Shard

Zerenxess

Mapy

Retrogamers Guild

Británie

Doupě Bukanýrů ->

Teleport je uprostřed města, ale pouze na Felucca facesetu (tzn. nikoliv na Trammelu)

Delucia

Teleport do Delucie není, lze se do ní dostat skrze stoky Británie.

Minoc

Teleport je směrem na jihovýchod od Minocu. Také se jedná o nejbližší teleport do Cove, které je za vodou

Cove

Jhelom

http://uo.stratics.com/content/atlas/towns/cove1.gif

Jhelomská brána se nachází na nejvýchodnějším cípu hlavního ostrova

Magincia

Brána Magincie se nachází na nejzápadnějším cípu ostrova

Moonglow

Moonglowská brána se nachází přímo na jih od Moonglowu

Nujel'm / New Jhelom

Nujel’mskábrána se nachází přímo na západě ostrova

Papua

Papua nemá bránu, je nutné se do ní dostat skrze tajný teleport v Moonglow

Serpent's Hold

Nejbližší brána od Serpent’s Hold je Magincijská

Skara Brae

Skara Braejská brána se nachází přímo na severovýchodě ostrova

Trinsic

Trinsická brána se nachází přímo na jih od hlavního vchodu do Trinsicu

Vesper

Vesper nemá vlastní bránu, nejbližší bránou je ta v Minocu

Ocllo

Occlo se nachází na jih od Magincie a pouze na Felucca facesetu (tedy nikoliv v Trammelu) - Nejbližší brána je ta Magincijská

Yew

Yewská brána je severovýchodně od Yewu, dost špatně se hledá, hledejte hnědou mýtinku

Heartwood

Teleport do Heartwoodu je uprostřed náměstí v Yewu

Wind

Wind bránu nemá, vstupuje se do něj skrze hory u svatyně Chaosu

New Haven a Haven

Havenský portál se nachází na malém ostrůvku na jihu Havenu

Mapy měst pro Ilshenar

Lakeshire (Město Meeru) a  Bet-Lem Reg (město víl)

Nejbližším teleportem do Lakeshiru a Bet-Lem Regu je Brána Obětování

Ver Lor Reg (Město Chrličů)

Nejbližším teleportem do Veru je Brána Cti

               Luna

Mapy měst pro Malas

Brána Luny je hned vedle banky

Umbra

Brána Umbry je uprostřed města

Tokuno Zento

Mapy měst pro ostrovy Tokuno

Brána Zenta se nachází v severovýchodním cípu / rohu města.

Na jihozápad od města je teleport

Templayer - templayer.707.cz

TheFuzimi - fuzimi.freepage.cz

Skineri - hurka.blog.idnes.cz